Technické a evidenční kontroly včetně měření emisí...

                             Doklady, které je nutno předložit před provedením pravidelné technické prohlídky:

  • Technický průkaz vozidla (NE kopie)

  • Osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)

  • Doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla (NE u motocyklů)

  • Protokol o měření emisí (NE starší 30-ti dnů)
  • Platnou revizi plynového zařízení (jen u vozidla přestavěného na alternativní pohon plynem LPG, CNG)

                          

                                     Technické prohlídky všech druhů silničních vozidel do 3.5 tuny.

Silniční vozidla podléhají dle § 39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

 

                                   Doklady potřebné před provedením technické kontroly při dovozu auta ze zahraničí:

  • Technický průkaz ze země původu vozidla

  • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u nového vozidla)

  • Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu, bylo-li již registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úřadem na území ČR)

                                             Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí.

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb. schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje okresní úřad na základě písemné žádosti. Příslušným je okresní úřad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo. Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle § 34, odst.3, zák. 56/2001 Sb. a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na příslušném úřadě.

 

                                           Technické prohlídky vozidel s pohonem na LPG a CNG.

                                    Technické kontroly vozidel přestavěných na pohon LPG a CNG.

 
                                
 

Technické kontroly přestaveb a staveb vozidel i přívěsů (před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích).

 

                                                                  Evidenční kontroly vozidel.

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Jedná se o kontrolu: registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karosérie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek.

 

                                                                               Měření emisí.