Měření emisí a ražení výrobního čísla...

Měření emisí všech druhů silničních vozidel do 3.5 tuny.

Silniční vozidla podléhají dle § 39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měření emisí. Naše služba spočívá v provedení tohoto povinného měření emisí a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do osvědčení o měření emisí a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

                          _____________________________________________________________________________________________________________________________________

Motoristé pozor! Ražení výrobních čísel provádí pouze STK Ostrava – Mariánské Hory!