V prvním pololetí roku 2021 se u nás meziročně zhoršila jakost pohonných hmot..!

Není žádnou novinkou, že Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje kvalitu paliv u čerpacích stanic a provádí odběry vzorků. Z aktuálníci informací o jakosti pohonných hmot vyplývá meziroční zhoršení z 0.7 % na 1.2 %. Nepatrné zlepšení kvality bylo zaznamenáno u odebrané motorové nafty (z 1.1 % na 1.0 %). ČOI však zaznamenala zhoršení u vzorků benzinů (z 0.0 % na 0.2 %), a asi nejvíce u LPG (z 0.0 % na 4.5 %), tedy šlo o 7 neshod. Čtyři z nich byly zjištěny při opakovaných kontrolních odběrech. U ethanolu E85 (z 33.3 % na 50.0 %).

 

V průběhu prvního pololetí letošního roku byl kontrolován obsah metylesterů mastných kyselin u 663 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky u dvou vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 532 vzorků a nebylo zjištěno překročení stanovené hodnoty. Jirka Hyner


 

Zdroj: motomagazinspeed.cz