Od 1. června máme snadnější registraci auta..!

Motoristé, začne platit novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Velmi nám ulehčí dlouhé vyřizování kolem registru vozidel. Veškeré změny se dají nově od června vyřídit na jakémkoli úřadě s rozšířenou působností, tedy nejen v místě trvalého bydliště majitele vozu nebo sídla společnosti. Vyhnout se můžeme i případným frontám, pokud se před návštěvou úřadu objednáme on-line na přesný čas, pakliže takovou možnost daný subjekt nabízí. Jirka Hyner

 Zdroj: motomagazinspeed.cz