Český vozový park roste a stárne...

Přes každoroční růst prodejů nových osobních aut, se průměrný věk vozového parku registrovaného v ČR během prvního pololetí 2012 opět zvýšil a činí 13.90 roku. Celkem bylo v Česku k 30.6.2012 registrováno 4 638 372 osobních automobilů, oznámil to Svaz dovozců automobilů. K žádným pozitivním změnám zatím v této oblasti nedochází. Průměrné stáří vozového parku osobních automobilů se ještě více přiblížilo hranici 14 let a v současné době je téměř o půl roku vyšší, než tomu bylo v roce 2000.

Přitom od tohoto roku se vozový park osobních automobilů zvýšil o více než 1.2 milionu aut, bohužel v nevyhovující věkové struktuře. Do republiky se stále vozí hodně ojetin starších deseti let, a jejich podíl roste. Ke konci prvního pololetí činil 60.59 %. Loni o tomto čase to bylo „jen“ 60.38 %. Podíl kategorie vozidel ve věku nad 15 let přesahuje 32 procent! Obdobná situace je také u autobusů, kde průměrný věk 19. 932 registrovaných autobusů dosáhl hodnoty 14.68 roku (ke konci roku 2011 to bylo 14.56 roku). Vozový park tedy nemládne.

Stárne bohužel i většina ostatních vozidel. Malá užitková vozidla (kat. N1) dosahují průměrného věku přes 9.5 roku a nákladní automobily (kat. N2 a N3) jsou v průměrném věku 16.8 roku. Průměrný věk u traktorů poprvé překročil hranici 30 let! Průměrné stáří v ČR registrovaných motocyklů se v podstatě nemění. K třicátému červnu činilo 32.2 roku! Ani průměrný věk přípojných vozidel, přívěsů a návěsů není příznivý. V souhrnu za všechny kategorie (O1 až O4) činí 21.8 roku. Oproti konci loňského roku došlo i u této kategorie vozidel k mírnému zvýšení průměrného stáří.

_________________________________________________________________________________________________________

Zdroj: motomagazinspeed.cz